Konkurranseregler

Konkurranseregler for LilleGo'-konkurranse i samarbeid med Miniøya 16.05-24.05.2022

Hvor foregår konkurransen?

Denne konkurransen foregår på Facebook- og Instagram-siden til LilleGo' på et Facebook- og Instagram-innlegg/-post.

Denne kampanjen er på ingen måte sponset, godkjent eller administrert av, eller knyttet til Instagram og Facebook. Deltakere i denne kampanjen frigjør herved Instagram og Facebook fra ethvert krav eller ansvar som skjer i forbindelse med denne kampanjen.

Hvordan deltar man i konkurransen?

For å delta i konkurransen må man finne konkurranseposten på Facebook og/eller Instagram og kommentere hva du pakker med til barna på tur eller festival i kommentarfeltet.

Når foregår konkurransen?

Konkurransen varer fra og med 16.05.2022 til og med 24.05.2022.

Når trekkes vinnerne av konkurransen?
Seks vinnere trekkes fredag 25.05.2021.

Hvordan kåres vinnerne?

Seks (6) vinnere trekkes tilfeldig fra kommentarfeltet, fire på Facebook og to på Instagram, blant dem som har kommentert hva de pakker med til barna.

Hvem kan delta i konkurransen?

For å delta i denne konkurransen må man:
• Ha fylt 18 år
• Være bosatt i Norge

Ansatte i Unil AS og Miniøya, i tillegg til Merkle Norge og andre samarbeidspartnere, kan ikke delta i konkurransen.

Deltakelse i denne konkurransen krever ingen form for kjøp.

Hvordan kontaktes vinnerne?

Vinnerne blir kontaktet av LilleGo’ i kommentarfeltet og/eller direktemelding hvis innstillingene til deltakeren tillater det. Vi tar kontakt i plattformen vedkommende brukte for å delta i konkurransen, i dette tilfellet på Facebook og Instagram. Vinnere er selv ansvarlige for å følge med på konkurransen og svare på kommentarer/direktemeldinger. Når vi tar kontakt vil vinnerne bli bedt om å dele ytterligere persondata på direktemelding på Facebook eller Instagram for å kunne få premiene overlevert. Persondata for å kunne utlevere premie, vil bli sendt per epost til Miniøya som leverer billettene. For å delta i konkurransen godtar du at denne informasjonen blir videreformidlet per epost.

For å delta fra en Facebook-konto må du endre kontoinnstillingene til å kunne motta meldinger fra bedriftssider. Denne kontoinnstillingen må forbli til kampanjen er avsluttet for å kunne bli kontaktet dersom du blir kåret som vinner.

Hvis en deltaker som har blitt trukket som vinner ikke har svart på kommentaren eller sendt melding til LilleGo’ på Facebook innen 48 timer, vil han/hun miste retten til premien og det vil bli trukket en ny vinner.
Informasjon om hvem som har vunnet kan legges ut på Facebook-siden og Instagram-profilen til LilleGo’.

Hva er premien?

Det blir delt ut fire (4) billetter til Miniøya til hver vinner, totalt seks (6) vinnere. Billetene blir sendt digitalt som en PDF. Premien leveres av Miniøya.

Hvordan behandles misbruk av konkurransereglene?

LilleGo’ forbeholder seg retten til å utelukke deltakere ved mistanke om juks. LilleGo’ forbeholder seg også retten til å holde tilbake eventuelle premier dersom det avdekkes at vinneren har skaffet seg disse gjennom brudd på konkurransereglene.

Hvordan behandler vi persondata?

Navnet på vinnerne kan offentliggjøres på Facebook og Instagram. Utenom dette vil persondata kun bli brukt til utlevering av premier til vinnere. LilleGo’, Merkle Norge og Resonate AS er ansvarlige for håndtering av persondata knyttet opp til konkurransen. Persondata vil ikke bli brukt i markedsføringsøyemed. Persondata vil heller ikke bli lagret eller videreformidlet av arrangøren av konkurransen eller de ansvarlige for trekningen. Meldinger som inneholder persondata blir slettet innen 14 dager etter konkurransen.

Spørsmål?

Spørsmål vedrørende konkurransen rettes til LilleGo’ sin kundeservice (unil.no)